Trendrede 2015

Auteur onbekend

De Trendrede van 2015 is uit en Menno had ‘m gedeeld in onze Facebook-groep.

Verrukkelijk is het om daarin te lezen over de hoopvolle trends in de samenleving. Ik betrapte me ook op een soort opgewondenheid in de trant van: wat bijzonder dat ik op een of andere manier daar (heel klein) deelgenoot van mag zijn. Of anders gezegd: daar binnen DKF DOEGENOOT van ben.

Voor wie het even gemist heeft: de TRENDREDE is eigenlijk een soort alternatieve troonrede. Dit is inmiddels de 5e Trendrede. De eerste kwam uit in 2010. Zo’n 13-tal trendwatchers zijn op zoek nieuwe veelbelovende trends, die door de heersende maatschappelijke en economische structuren heenprikken en oplossingen kunnen bieden voor de problemen van vandaag, waar we allemaal mee te maken hebben. Ik noem er een paar die we ook binnen DKF signaleren: Hoe geven we betekenis aan ons leven? Ook als we werkeloos zijn of geen baan hebben. Hoe zorg je voor duurzaam economisch handelen en ga je verspilling en vervuiling tegen? Hoe zorgen we ervoor dat mensen in een veilige setting hun talenten kunnen ontplooien of herontdekken en nieuwe samenwerkingsverbanden opzetten om werk te doen met hoofd, hart en handen?

Als je de Trendrede leest, dan is het soms net of die “watchers” bij ons rondgelopen en gekeken hebben. Dat wat er binnen DKF gebeurt en zich ontwikkelt, past voor mij op mininiveau vrijwel naadloos op wat in de Trendrede gesignaleerd wordt als veelbelovende oplossingsrichting voor de problemen van deze tijd.

Ik zal hieronder een paar trends uit de Trendrede noemen, die dat volgens mij illustreren. (Ik verwoord ze hieronder niet altijd letterlijk, maar even op “eigenwijze”)

  • De pioniers duiken daar waar de gaten vallen in het oude systeem, in de tussenruimte. Leegstaande panden worden in beslag genomen door nieuwe werkgemeenschappen, tijdelijke pop-upwinkels. Dit nieuwe manifesteert zich als grote verzameling kleinschalige initiatieven.
  • De droomfase van de kleinschalige initiatieven is voorbij. Het gaat nu om doen, hoe weerbarstig soms ook.
  • Het individu wil meer dan respect en zelfontplooiing, het wil “van betekenis zijn” en daar heb je juist anderen voor nodig. En waar individuen elkaar weten te vinden op hun talenten en drijfveren voegen ze zich samen tot een zwerm met een even afgebakend als tijdelijk doel.
  • Er is aandacht voor het potentieel van introverten, zonderlingen en dwarskijkers. Er is ruimte voor empathie, inspiratie en bezieling. Voorwaarde is dat we ons individueel niet isoleren, maar in verbinding blijven.
  • Daar waar mensen hun talenten, hun waarden en betekenis met elkaar uitwisselen en een gezamenlijk doel delen, leidt dat tot een exponentiële veranderkracht.

Eigenlijk kan ik zo nog wel even doorgaan. Ik nodig je vooral uit om de Trendrede zelf te lezen. Het geeft een heerlijke blijk van herkenning met wat er, zowel in het “groot” als in het klein aan de Putterhaag 2 ontstaan is en ontstaat.

Wordt het niet eens tijd om een van die trendwatchers bij ons uit te nodigen?