In je kracht komen behoeft geen stappenplan

Of : hoe Karin van Dijk door De KrachtFabriek verrast werd. Opgetekend op basis van een interview met Johan Hamstra.

In februari 2016 kwam Karin van Dijk De KrachtFabriek binnenlopen, aangespoord door een andere inspirator, die ze vanuit haar Houtens netwerk kende. Ze zat veel thuis, was druk aan het solliciteren en een dreigende winterdepressie lag op de loer. Nou ja, dan toch maar een keer kijken. Wat aarzelend nog: “Wat kan dát me nu bieden?”

Op de middag van haar binnenkomst vond ze gelijk een ‘klik’ met een andere inspirator, die ze kon helpen met het inrichten van een PowerPoint presentatie. En zo gaande weg, na de eerste keer nog regelmatig even binnenvallend,  ontdekte ze dat vooral het SAMEN DOEN haar aansprak. Karin: “In die begintijd ontstond er een groepje, waarin ik me veilig voelde om ook meer persoonlijke dingen uit te wisselen. En ik ontdekte tevens dat ik het idee achter De KrachtFabriek nog niet echt  ‘te pakken’ had. Na een gesprek met Karin van Sprang, één van de initiatiefnemers,  ben ik de eerste introductiebijeenkomst gaan volgen. In zo’n bijeenkomst van ongeveer 3 uur wordt ervaren via allerlei oefeningen, informatie en rondleidingen, wat De KrachtFabriek is en waar ze voor staat. Ik werd er zo door gefascineerd, dat ik de eerstvolgende introductiebijeenkomsten ook allemaal ben gaan volgen. En ik merkte in de loop van de tijd nog iets: dat ik het zowel spannend als leuk vond zelf het gedachtegoed over De KrachtFabriek  uit te dragen. Ik ben toen één van de medeorganisatoren van de introductiebijeenkomsten geworden. Daarmee heb ik De KrachtFabriek tot in alle vezels leren kennen”

Dit was voor Karin een van de manieren om ook weer zelfvertrouwen te ontwikkelen, haar eigenwaarde te voeden en weer te ervaren waar ze goed in is. De initiatiefnemers van De KrachtFabriek begonnen na een jaar ook oog te krijgen voor meer bestuurlijke potenties van Karin. Zij werd toen gevraagd om in het coöperatiebestuur zitting te nemen. ‘Gelukkig’ voor Karin (maar veel meer nog voor ons) kwam er een nog grotere uitdaging op haar pad: het organiseren van de verhuizing van Putterhaag naar Dijkhoeve. Zij nam dat zeer voortvarend op zich en het was een feest om te zien hoe zij energiek en met kennis van zaken leiding gaf aan deze logistiek ingewikkelde operatie. Voor haar was het hierbij ook wezenlijk dat zij kon bouwen op een team waarin de verschillende talenten, die nodig zijn voor de uitvoering, ingezet konden worden: “In zo’n project met een deadline, kan ik het menselijke aspect, b.v. de pijn die sommigen bij zo’n verhuizing voelen, wel eens even over het hoofd zien. Daar waren dan anderen die dat oppakten”.

We kunnen nog meer b(l)ijdragen van Karin noemen binnen DKF, maar wat vooral opvalt is dat er niet een van te voren uitgestippelde route bewandeld werd om weer het gevoel te hebben, dat je in je kracht staat en er toe doet. Er komen vanzelf nieuwe uitdagingen op je pad, waarop je je talenten bot kan vieren en zichtbaar kan maken. Zie die kansen; daar is de ‘route’ van Karin in De KrachtFabriek een mooi voorbeeld van.

En nu…” Het is nu weer tijd om een baan te vinden, ben druk aan het solliciteren en ik heb weer de ambitie om de politiek in te gaan, hier in Houten”