Word hoteleigenaar en draag bij aan een groen Houten

Altijd al je eigen hotel willen hebben?

En tegelijkertijd bijdragen aan een groen en duurzaam Houten? Grijp dan nu je kans! Vanaf een niet te groot bedrag word je hoteleigenaar van je eigen hotel en draag je op een sympathieke manier bij aan de biodiversiteit en voedselvoorziening.

Bijen spelen een belangrijke rol in de bestuiving van bloemen en de ontwikkeling van vruchten. Zowel voor de biodiversiteit als voor onze voedselvoorziening zijn bijen onmisbaar. Maar de bijen hebben het zwaar in Nederland. Zo is het aantal bijen in Nederland sterk afgenomen. De helft van de wilde bijensoorten wordt met uitsterven bedreigd. In grotendeels betegelde en opgeruimde tuinen zijn nauwelijks natuurlijke nestplekken beschikbaar voor wilde bijen. Verder zijn er steeds minder geschikte inheemse bloemen als voedselbron.

Houten is een groene gemeente en dat willen we graag zo houden.

Dit is een initiatief van De KrachtFabriek om bijen en bijenhotels op de kaart te zetten. Deelnemers van De KrachtFabriek en UitWerking maken de bijenhotels in de houtwerkplaats van lokaal hout, dat over is van o.a. onderhoudswerkzaamheden aan de groenvoorzieningen. Deze hotels kun je nu kopen en ophangen in bijvoorbeeld je eigen tuin, je moestuin, je wijk, bij je vereniging of kantoor. Of doe een hotel cadeau aan iemand, die het ook goed voorheeft met de bijen. De opbrengst komt ten goede aan De Krachtfabriek. Je steunt dus meer dan één goed doel. Bij elk hotel zit tevens een zakje bloemzaad voor inheemse wilde bloemen. Hiermee kunnen kleurige bloemenweides aangelegd worden, die een rijke nectar en stuifmeelbron vormen voor bijen en vlinders.

Wij dagen de inwoners van Houten uit om samen een hotelketen en bloemrijk lint door Houten aan te leggen, waar het nog beter toeven is voor vlinders, bijen en mensen. Je kunt hieraan bijdragen door een hotel aan te schaffen en het bloemzaad uit te zaaien.

P.S. De bijenhotels en bloemenweides passen mooi in het huidige beleid van de gemeente Houten om stukken grasland om te vormen tot bloemenweides. Hiermee is een aantal jaren geleden begonnen op verschillende locaties langs de groenzone in Houten Noord. Via een project van de vlinderstichting kan de gemeente het areaal aan bloemenweides dit jaar sterk uitbreiden. Hulp van inwoners kan deze initiatieven verder ondersteunen.