Samenwerking Tinkerinq en Bibliotheek Houten

Tinkerinq is de high-tech werkplaats binnen DKF. 3D-printers en lasersnijders staan daar klaar om creatieve ontwerpen via moderne computerprogramma’s om te toveren in concrete dingen als bekers, radartjes, vlinders, naambordjes, ingebrande sierraden, houten doosjes enz. Je kan het zo gek niet bedenken of het is wel te maken met die apparatuur.

Afgelopen zomervakantie was Harry Binnema (inspirator binnen DKF en niet weg te slaan uit de high-tech werkplaats) op vakantie in Zeeland. Hij kon zijn ‘werk’ binnen DKF niet helemaal loslaten. Hij wist van de samenwerking tussen de bibliotheek Middelburg en het FabLab Zeeland. Een FabLab is ook een high-tech werkplaats, waar digitale fabricage-apparatuur staat opgesteld. Zo’n FabLab laat mensen van allerlei pluimage en achtergrond kennis maken met de mogelijkheden van deze apparatuur en wil hen inspireren hier zelf creatief mee aan de slag te gaan. (Zie ook: www.fablab.nl). Aanvankelijk leek het hem een vreemde combinatie: bibliotheek en FabLab. Leergierig als hij is, stapte hij het FabLab Zeeland binnen en liet zich informeren over de gedachten achter de samenwerking. De bibliotheek daar wil een centrale plek zijn om kennis te vergaren en te delen en daar hoort kennis en kunde over het digitaal fabriceren bij. Hij kwam er enthousiast vandaan en zag gelijk mogelijkheden voor samenwerking met de Houtense bibliotheek. Hij stuurde een mail om de mogelijkheden voor samenwerking te onderzoeken. Het bleken vruchtbare gesprekken te worden met Gert Staal van de bibliotheek: diverse mogelijkheden voor samenwerking met DKF en in het bijzonder Tinkerinq werden verkend.

Nu, zo’n drie maanden verder, is het wachten op de bestelde basisapparatuur om het FabLab op de eerste etage van de bibliotheek in te richten: 3D-printers, een lasersnijder, een vinylsnijder en een CNC-freesbank. Het uitgangspunt bij de keuze voor deze machines is dat je er praktisch alles mee kan fabriceren wat je maar bedenken kunt, waaronder ook onderdelen van b.v. de printers zelf, zodat je die zo nodig kan vervangen, dan wel verder ontwikkelen. Ook het delen van ontwerpen en fabricageprogramma’s is een belangrijk uitgangspunt. Zo kan dat wat in FabLab Houten ontworpen en gemaakt wordt via het mondiale FabLab-netwerk beschikbaar gesteld worden voor iemand in Nieuw Zeeland of Afrika, om vervolgens dit “maaksel” te kopiëren dan wel verder te ontwikkelen. Kennis en kunde wordt zo dus maximaal gedemocratiseerd en dat sluit natuurlijk naadloos aan bij waarden van DKF. Begin volgend jaar moet het FabLab Houten in de bibliotheek open gaan.

Intussen is Tinkerinq eind oktober ook officieel erkend als FabLab en mag zich als zodanig naar de buitenwereld presenteren: FabLab Houten Tinkerinq

Het is een grote wens van Harry en medefablab-facilitator Jelle Boomstra om samen met bibliotheek Houten een dynamisch digitaal educatief centrum vorm te geven, waar een ieder die welkom is om daar ‘digitaal’ te leren, te ontwerpen en fabriceren met behulp van de daar beschikbare apparatuur. Er zijn intussen contacten gelegd met scholen voor basis- en voortgezet onderwijs om deze ook te laten profiteren van het FabLab. Scholen juichen dit initiatief toe.

Zo zie je maar weer hoe initiatieven in DKF kunnen leiden tot belangrijke voorzieningen voor de Houtense samenleving.