Wat is bedding?

Nog regelmatig krijgen we de vraag wat De KrachtFabriek nou concreet doet. Ons antwoord is steevast iets in de trant van: “Wij bieden ruimte waarin nieuwe dingen kunnen ontstaan en we zorgen voor een goede VAIB in die ruimte. En VAIB staat voor Verbinding, Actie, Inspiratie en Bedding.” Bij Verbinding, Actie en Inspiratie kan iedereen zich wel wat voorstellen, maar wat is nou Bedding?

In navolging van de brainstorm om meer reuring te genereren in het Oude Station in Houten zaten we als subgroepje bijeen voor verdere uitwerking. We bogen ons over één van de brainstrom-uitkomsten: ‘een plek voor dialoog’, waarin Houtenaren met elkaar in gesprek gaan over voor hen wezenlijke thema’s. Zo met z’n vijven bij elkaar waren er ideeën genoeg. Maar wat was nodig om die ook daadwerkelijk te laten landen in het Houtense? Welke voorwaarden zouden ingevuld moeten worden om het te laten ontstaan? We trokken de parallel met het ontstaan van De KrachtFabriek: er dient ruimte te zijn, zowel fysiek als bewegingsruimte om te experimenteren, en enthousiaste mensen die willen meedenken én meedoen.

Én er dient bedding te zijn… “Bedding?” vroeg iemand. “Hoe bedoel je bedding?”. We legden uit: een veilige omgeving waar je je op je gemak voelt, waar je jezelf kunt zijn, waar je je gesterkt weet. De vraagsteller knikte wel, maar met een nog vragende blik. Waarop Margot toelichtte: “Als puber had ik het soms niet makkelijk met mijn vader en moeder. Dan ging ik na schooltijd naar oma. Bij haar huis aangekomen stapte ik af en dan hoorde ik de wielen van mijn fiets door het grind knisperen terwijl ik het pad opkwam. Als ik dan de voordeur zag, voelde ik mijn hart bonzen: zou ze thuis zijn? Als ik dan aanbelde en ik binnen gestommel hoorde wist ik nog niet of het mijn oma óf mijn opa was. Zou zij het zijn? Vol verwachting wachtte ik af. En als de deur dan eindelijk in alle rust openging en ik keek in het dankbare gezicht van mijn lieve oma… dan was ik thuis… Dat is bedding…”