Geen Advies Bureau

Het GeenAdviesBureau start, begeleidt en coacht initiatieven, communities en organisaties die bijdragen aan een duurzame en inclusieve samenleving.

Wij starten zelf nieuwe initiatieven of begeleiden nieuwe initiatieven in de opstartfase. Of dat nu gaat om community building, het oprichten van een juridische entiteit of het in verbinding brengen met anderen.

Bij lopende projecten of initiatieven kunnen we de rol van project(bege)leiding invullen. We draaien zelf mee in het proces of in de uitvoer. We faciliteren en structureren en nemen zelf een inhoudelijke en uitvoerende rol aan. We blijven hierbij wel zorg dragen voor het sociaal kapitaal en de energie binnen de organisatie.

Ook kunnen we de rol van coach invullen. We nemen dan geen inhoudelijke of uitvoerende rol op ons. De (lerende) organisatie is zelf aan het werk. We reflecteren, spiegelen, signaleren en delen onze kennis en ervaring. 

Leren doe je door fouten te maken. Daar ontstaat persoonlijke groei. We coachen vooral middels de dialoog. Zowel individueel als voor groepen. Het ontwikkelen van het menselijk en sociaal kapitaal blijft leidend.

We bevragen, verwarren en coachen om patronen te herkennen en doorbreken.