Blijdragen als KrachtVriend

Een van de veel gebruikte spreuken binnen De KrachtFabriek is: “Wil je creativiteit? Haal dan een nul van je budget af. Wil je echte creativiteit? Haal dan twee nullen van je budget af!”

En zo werken we ook graag bij De KrachtFabriek. Het afgelopen jaar hebben we aangetoond dat we verschrikkelijk veel kunnen realiseren zonder enig budget (daar kunnen we geen twee nullen vanaf halen). Van niets maken we iets. Veel mensen hebben blijgedragen met hun tijd en energie, er zijn heel veel spullen gedoneerd en in bruikleen gegeven en we hebben enkele spontane donaties ontvangen. Met gepaste trots en veel dankbaarheid kijken we terug op alles wat er afgelopen jaar al is ontstaan.

Maar met de groei van het aantal deelnemers en activiteiten, ontkomt ook De KrachtFabriek niet helemaal aan het Euro-systeem. Hoe jammer we dat ook vinden, sommige zaken moeten nu eenmaal worden betaald in Euro’s. Dus naast alle kennis, kunde, talenten, ideeën en netwerken die de Inspirators inbrengen, ontstaat nu ook een behoefte aan blijdrages in Euro’s.

Het positieve hieraan is, dat we naast alle werkwillenden in Houten e.o., nu nog meer mensen de kans kunnen geven om blij te dragen. Voor € 25,- (per jaar) kan je je namelijk aanmelden als KrachtVriend. Omdat het niet des KrachtFabriek is om alleen onze hand op te houden, willen we daar wel wat voor terug doen. Wil je weten hoe je KrachtVriend kan worden en wat wij daarvoor terugdoen, kijk dan snel hier.